blog image

Nekoliko fotografija berbe paprike 2016 godine

Berba paprike u Turanovcu.

Donosimo nekoliko fotografija iz 2016. godine.

image
image
image
image
image